HİZMETLER

 • Jeolojik ve Jeoteknik Harita Yapımı

 • Derin ve Yüzeysel Sondaj Çalışmaları

 • Zemin Etüdleri

 • Hidrojeolojik Araştırmalar

 • Jeotermal Araştırmalar

 • Heyelan İncelemeleri

 • Yeraltı Suyu Tespiti

 • Sismik Araştırmalar

 • Deprem Risk Analizi

 • Mikrobölgeleme Çalışmaları

 • ÇED Raporu Etütleri

 • İmar Planına Esas Etütler

 • Fay Hatlarının Belirlenmesi

YÖNTEMLER

 • MİKROTREMÖR YÖNTEMİ

 • SİSMİK TOMOGRAFİ

 • GPR- YERALTI RADARI

 • SİSMİK KIRILMA-YANSIMA - MASW

 • PRESYOMETRE

 • ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

 • CPT KONİK PENETRASYON DENEYİ

 • PLAKA YÜKLEME TESTLERİ

 • KUYU İÇİ SİSMİK

 • SP-IP YÖNTEMİ

 • DİLATOMETRE TESTLERİ